Termeni și condiții

Termeni și condiții

I. Definiții

Atunci când sunt utilizați în acești termeni și condiții, următorii termeni vor avea următorul înțeles:
NAOS Bulgaria
înseamnă NAOS Bulgaria EOOD, UIC 175406222, având sediul și adresa socială în orașul Sofia, str. Dyakon Ignatiy nr. 2, etajul 4. NAOS Bulgaria a fost înregistrată în conformitate cu Legea privind taxa pe valoarea adăugată;
Produs
înseamnă un produs cosmetic oferit spre vânzare pe Site, incluzând, dar fără a se limita la, orice produs sub marca Etat Pur;
Website
înseamnă site-ul web de la următoarea adresă www.etatpur.ro, unde NAOS Bulgaria oferă Cumpărătorilor Produse spre vânzare;
Cumpărător
înseamnă orice persoană fizică conform § 13, punctul 1 din Legea privind protecția consumatorilor;
Comandă
înseamnă orice declarație de intenție a Cumpărătorului către NAOS Bulgaria pentru încheierea unui contract de vânzare pentru un Produs ales de Cumpărător, care specifică tipul, caracteristicile, cantitatea, prețul Produsului, adresa, termenele de livrare etc.;
Nume utilizator
înseamnă un nume distinctiv ales de Cumpărător la înregistrare, pe care îl utilizează pentru identificare la plasarea unei Comenzi pentru un Produs prin intermediul Website-ului;
Parola
înseamnă un cod unic de caractere scrise, specificat de Cumpărător la înregistrare, pe care îl utilizează pentru identificare la plasarea unei Comenzi pentru un Produs prin intermediul Site-ului;
Conținutul Site-ului
înseamnă clipuri video, muzică, sunete, software, texte, grafice, creații vizuale artistice, ilustrații, nume, logo-uri, mărci și orice alt conținut al site-ului web, precum și Website-ul în sine.

II. Subiect

1. Acești Termeni și Condiții („Termeni și Condiții”) stabilesc relațiile dintre NAOS Bulgaria și Cumpărător în ceea ce privește vizitarea Site-ului, Comanda, încheierea unui contract de vânzare și livrare a Produsului.

III. Înregistrarea cumpărătorului. Acceptarea Termenilor și Condițiilor și încheierea contractului

Înregistrarea cumpărătorului

2. Pentru a comanda Produse pe Website, Cumpărătorul se poate înregistra pe Website cu propriul nume de utilizator și parolă. Comanda poate fi plasată ca „oaspete”, fără nicio înregistrare.
3. Numele de utilizator și parola sunt alese și completate de către Cumpărător la completarea cererii online de înregistrare pe Website relevante.
4. Numele de utilizator și parola specificate inițial pot fi modificate ulterior de Cumpărător.
5. La completarea cererii de comandă și de înregistrare, Cumpărătorul este obligat să înregistreze datele complete și corecte ale identității sale, precum și orice alte date solicitate în formularul online de pe Website.
6. Orice persoană care are peste 18 ani se poate înregistra și poate plasa comenzi în calitate de Cumpărător.
7. Cumpărătorul declară prin prezenta că datele transmise în cursul comenzii și înregistrării sunt corecte, complete și exacte.
8. La plasarea unei comenzi și completarea formularului de înregistrare online, Cumpărătorul trebuie să specifice adresa proprie de e-mail reală și activă.
9. Adresa de e-mail specificată inițial poate fi schimbată de către Cumpărător după înregistrare, iar ultimul e-mail specificat va fi considerat ca fiind cel actual.
Acceptarea Termenilor și Condițiilor și încheierea contractului
10. Acceptarea Termenilor și Condițiilor la plasarea oricărei Comenzi individuale este o condiție prealabilă pentru finalizarea și transmiterea unei Comenzi valide către NAOS Bulgaria prin intermediul Site-ului web. Un Cumpărător nu poate plasa o Comandă prin intermediul Site-ului Web fără a accepta în prealabil Termenii și Condițiile valabile la data Comenzii relevante.
11. La alegerea unui Produs din gama de produse oferite pe Website și la completarea datelor solicitate Cumpărătorului, acesta din urmă trebuie să își exprime acordul cu Termenii și Condițiile prin bifarea câmpului „Confirm prin prezenta că am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile și cu politica de confidențialitate” și făcând click pe butonul virtual „Comandă”. În același timp, Cumpărătorul face și o declarație online în conformitate cu Actul privind documentele electronice și semnătura electronică, le acceptă și se angajează să adere la acesta. Totodată, prin aceasta, Cumparatorul plasează Comanda și face propunere către NAOS Bulgaria pentru încheierea contractului de vânzare pentru Produsul/Produsele alese, la prețul specificat pe website.
12. NAOS Bulgaria trimite către e-mailul Cumpărătorului o declarație expresă confirmând astfel disponibilitatea Produsului comandat și disponibilitatea acestuia de a trimite Produsul Cumpărătorului la adresa specificată în formularul de comandă. La primirea de către Cumpărător a declarației de confirmare de la NAOS Bulgaria, se încheie astfel un contract de vânzare în conformitate cu parametrii Comenzii relevante confirmate, plasate de Cumpărător. Pentru a evita orice dubiu, contractul nu va fi considerat încheiat fără declarația expresă de confirmare din partea NAOS Bulgaria cu privire la Comanda relevantă.
13. La acceptarea acestor Termeni și Condiții, Cumpărătorul ia la cunoștință că orice comunicare cu aceștia va fi trimisă la adresa de e-mail specificată prin acestea.
14. Contractul este încheiat în limba bulgară.

IV. Preț și modalitate de plată

Plata prețului
15. Prețul Produselor comandate se achită prin ramburs sau prin utilizarea serviciilor Epay AD, UIC 131409398 și sub rezerva termenilor și conditiilor, care au fost comunicate Cumpăratorului la efectuarea Comenzii.
TVA
16. Prețurile Produselor publicate pe Website cuprind orice taxă pe valoarea adăugată plătibilă.

V. Livrare

17. Livrarea se face către Cumpărător sau către o persoană de contact desemnată de Cumpărător la adresa specificată de acesta din urmă la plasarea Comenzii.
18. Livrarea se face numai pe teritoriul României.
19. Produsele sunt livrate prin intermediul companiei de curierat Speedy AD, UIC 131371780.
20. Prețul pentru livrarea produsului/produselor comandate este în valoare de 20 RON (20 lei românești) și este aplicat automat la prețul Produselor generat la finalizarea Comenzii.
21. Cumpărătorul nu este taxat pentru nicio livrare de Produse în valoare mai mare de 175 RON (175 lei românești).
22. Livrările se fac în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data confirmării Comenzii. Cumpărătorul va fi informat în consecință în cazul întârzierii NAOS Bulgaria, înainte de predarea Produsului către compania de curierat.
23. La livrare, Cumpărătorul este obligat să inspecteze cu atenție Produsele pentru defecte externe vizibile sau defecțiuni apărute în cursul livrării, iar la constatarea unor astfel de defecte sau defecțiuni, să semneze un protocol de deteriorare în prezența serviciului de curierat.
24. În cazul în care astfel de defecțiuni sau defecte externe vizibile nu au fost specificate într-un protocol în prezența serviciului de curierat, Produsul va fi considerat acceptat de Cumpărător fără defecte sau defecțiuni externe vizibile, sau dacă astfel de defecte sau vicii există, se va considera că Cumpărătorul le cunoaște și acceptă și aprobă Produsul împreună cu acestea, renunțând, astfel, la dreptul de a reclama ulterior astfel de defecte și defecțiuni.
25. NAOS Bulgaria nu poate fi în nici un caz tras la raspundere în cazul în care livrarea Produsului nu este posibilă din cauza faptului că Cumparatorul a specificat adresa, numarul de telefon, persoana de contact greșite, incomplete sau inexistente.

VI. Garantie legala

26. Toate Produsele oferite de NAOS Bulgaria au garanția legală pentru conformitatea Produsului livrat cu comanda conform contractului de vânzare cu Cumpărătorul.
27. Drepturile Cumpărătorului cu privire la garanția legală de conformitate sunt reglementate de Secțiunea II a Capitolului 5 din Legea privind protecția consumatorilor.

VII. Dreptul de retragere din contractul încheiat. Excepție de la dreptul de retragere

Dreptul de retragere
28. Până la momentul pregătirii Produsului pentru expediere sau până la livrarea acestuia la adresa specificată de Cumpărător, acesta din urmă se poate retrage din Comanda astfel plasată contactând NAOS Bulgaria la telefonul de contact specificat, sau făcând o declarație expresă de retragere, trimisă la adresa de e-mail NAOS Bulgaria cu identificarea clară și completă a Comenzii relevante din care dorește să se retragă.
29. Cumpărătorul are dreptul, fără plata unei despăgubiri sau penalități și fără a preciza motivul în acest sens, să se retragă din contractul încheiat cu privire la Comanda de Produs plasată în termen de 14 (paisprezece) zile de la acceptarea Produsului de către Cumpărător sau de către o terță parte, alta decât furnizorul și desemnată de Cumpărător; sau
a. atunci când Cumpărătorul a comandat mai multe Produse în aceeași Comandă, care sunt livrate individual, de la data la care Cumpărătorul sau terțul, altul decât furnizorul și desemnat de Cumpărător, a acceptat ultimul Produs;
b. la livrarea unui Produs care cuprinde mai multe loturi sau părți, începând cu data la care Cumpărătorul sau terțul, altul decât furnizorul și desemnat de Cumpărător, a acceptat ultimul lot sau parte.
30. O astfel de retragere se poate face prin trimiterea unei notificări clare către NAOS Bulgaria prin e-mail a cărei acceptare va fi notificată de către NAOS Bulgaria Cumpărătorului.
31. Formularul tip pentru exercitarea dreptului de retragere din contractul de vânzare încheiat trebuie să conțină următoarele informații:
Către
NAOS Bulgaria EOOD, UIC 175406222
sediul și adresa socială: orașul Sofia, str. Dyakon Ignatiy nr. 2, etajul 4

Vă informăm prin prezenta că mă retrag/ne retragem din contractul de vânzare pe care l-am încheiat pentru următoarele Produse
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Comandat pe*/Primit pe* ……………………………………………………………………………….
– Numele cumpărătorului ……………………………………………………………………………………………………………..
– Adresa cumpărătorului: ……………………………………………………………………………………………….
– Semnătura cumpărătorului: ………………………………………………………………………………………………
(dacă acest formular este doar pe hârtie)
– Data …………………..
* Eliminați ca fiind inutil.
32. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere din contractul încheiat, NAOS Bulgaria rambursează toate sumele primite de la Cumpărător, inclusiv costurile de livrare.
33. Dacă Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere, acesta este obligat să trimită înapoi Produsele comandate către NAOS Bulgaria în cel mult 14 (paisprezece) zile de la notificarea de retragere din contractul încheiat. Costurile de înapoiere a Produsului vor fi suportate de Cumpărător.
34. În cazul în care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul de retragere din contract, NAOS Bulgaria rambursează suma aferentă Produselor comandate prin mijlocul de plată utilizat pentru plata Comenzii în termen de 14 (paisprezece) zile de la notificarea de retragere din contractul încheiat.
35. NAOS Bulgaria are dreptul de a amâna rambursarea oricăror plăți efectuate de Cumpărător în temeiul contractului retras până la primirea Produselor sau până când Cumpărătorul transmite o dovadă a trimiterii Produselor, oricare dintre acestea se va întâmpla mai devreme.
Excepție de la dreptul de retragere
36. Dreptul de retragere din contractul încheiat nu se aplică contractelor de vânzare a Produselor sigilate, care au fost desigilate după livrarea lor, adică integritatea ambalajului lor a fost deteriorată și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății.

VIII. Protecția datelor cu caracter personal

37. NAOS Bulgaria este înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numărul de identificare 269255.
38. NAOS Bulgaria are dreptul de a colecta și utiliza informațiile de la Cumpărătorii înregistrați, care sunt inserate, utilizate sau transmise de fiecare Cumpărător în mod voluntar în scopul înregistrării lor pe Website.
39. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Cumpărătorul își dă acordul pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor transmise de aceștia, inclusiv, dar fără a se limita la datele personale, de către NAOS Bulgaria în conformitate cu prevederile acestei secțiuni.
40. NAOS Bulgaria are grija cuvenită și este responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal transmise în scopul înregistrării de către Cumpărător în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a pus aceste date la dispoziția terților, precum și în caz de forță majoră sau evenimente incidente.
41. Datele transmise de Cumpărător sunt utilizate pentru:
a. în scopul plasării comenzilor pentru Produse prin intermediul Website-ului, încheierii unui contract de vânzare pentru Produse și livrării acestora către Cumpărător;
b. trimiterea e-newsletter-ului NAOS Bulgaria la adresa de e-mail a Cumpărătorului;
c. notificări pentru organizarea de concursuri, chestionare, statistici etc.
42. Orice date personale colectate care sunt necesare pentru efectuarea livrării Produselor comandate sunt transmise companiei de curierat Speedy AD, UIC 131371780, în scopul livrării Produselor Cumpărătorului;
43. Refuzul Cumpărătorului de a transmite datele personale solicitate la completarea informațiilor de înregistrare, înseamnă că înregistrarea pe Website nu va fi finalizată și Cumpărătorul nu va avea dreptul de a comanda Produse.
44. Orice Cumpărător înregistrat pe Website are dreptul de a accesa gratuit datele personale transmise, precum și dreptul de a modifica în mod liber informațiile transmise în cursul înregistrării, în măsura în care după această modificare informațiile vor rămâne actuale și adevărate.
45. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Cumpărătorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing direct, trimițând o notificare scrisă către NAOS Bulgaria la adresa de corespondență sau e-mail specificată.
46. Cumpărătorul are dreptul de a fi notificat de către NAOS Bulgaria înainte de împărtășirea datelor sale personale terților sau înainte de a le utilizate în numele lor în scopuri de marketing direct. Cumpărătorul are dreptul de a se opune dezvăluirii datelor sale personale către terți în scopuri de marketing direct, trimițând o notificare scrisă către NAOS Bulgaria, la adresa de corespondență sau e-mail specificată.
47. NAOS Bulgaria stochează pe serverul său IP adresa Cumpărătorului precum și orice alte informații necesare pentru identificarea Cumpărătorului și pentru reproducerea declarației sale online de acceptare a Termenilor și Condițiilor în caz de litigiu.
48. NAOS Bulgaria transmite date cu caracter personal către terți în conformitate cu termenii și condițiile și cu prevederile legislației aplicabile.

IX. Drepturi la proprietate intelectuală

49. Conținutul site-ului web și orice conținut care este deținut sau controlat de terți și care a fost licențiat pentru utilizare de către NAOS Bulgaria, este supus dreptului de autor privind proprietatea intelectuală și/sau altui tip de titlu. Toate articolele individuale, informațiile și alte elemente cuprinse în site-ul web pot face, de asemenea, obiectul dreptului de proprietate intelectuală.
50. Utilizarea oricărei proprietăți intelectuale a NAOS Bulgaria și/sau a terților care au licențiat astfel de drepturi către NAOS Bulgaria, fără acordul expres scris al NAOS Bulgaria și/sau al acestor terți, este interzisă.
51. Cumpărătorul folosește conținutul site-ului web în funcțiile de nevoile sale personale în conformitate cu acești Termeni și condiții și nu are dreptul să utilizeze, să înregistreze, să stocheze, să reproducă, să modifice sau să difuzeze public conținutul site-ului de care a luat cunoștință în timpul utilizăriii lui.

X. Date de contact

52. Datele de contact ale NAOS Bulgaria sunt următoarele:
Email: contact@etatpur.ro
Website: etatpur.ro

XI. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

53. Orice Cumpărător care are vreo reclamație la adresa NAOS Bulgaria cu privire la un contract de vânzare de produse încheiat are dreptul de a iniția proceduri extrajudiciare de reconciliere prin oricare dintre următoarele mijloace:

  1. Cumpărătorul are dreptul de a se adresa comisiilor generale de reconciliere la Comisia pentru Protecția Consumatorului. Informații mai detaliate despre comisiile generale de reconciliere sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei pentru Protecția Consumatorului: https://anpc.ro/
  2.  În plus, Cumpărătorii au dreptul de a utiliza platforma online de soluționare a litigiilor disponibilă pe următorul site web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

XII. Diverse

54. NAOS Bulgaria publică acești Termeni și Condiții pe: www.etatpur.ro.
55. Acești Termeni și Condiții pot fi modificați și/sau completați de NAOS Bulgaria în orice moment. Termenii și condițiile modificate vor fi publicate pe site.
56. Forma scrisă a acceptării de către Cumpărător a acestor Termeni și Condiții se consideră respectată în măsura în care procedura relevantă a fost finalizată și declarația a fost redactată în format tehnic permițând reproducerea acesteia.
57. În cazul în care oricare dintre clauzele acestor Termeni și Condiții se dovedeasc a fi nevalide, acestea nu va invalida Termenii și Condițiile în ansamblu sau orice alte clauze sau părți ale acestora. Clauza nulă va fi înlocuită cu prevederile imperative ale legii.
58. Toate aspectele care nu sunt stipulate în acești Termeni și Condiții sunt guvernate de legislația aplicabilă a Republicii Bulgaria.